Kwaliteit

Wij hebben het HKZ-certificaat van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector!

E&G Zorg hecht veel waarde aan kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Om dit te kunnen waarborgen besteden wij veel aandacht aan cliënten ervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.

Buiten de ervaringen van de cliënten en de zorgevaluaties zijn er binnen onze organisaties meerdere processen waar veel aandacht wordt gegeven.

Hier kunnen we denken aan processen zoals;

  • het bewaken van het professioneel handelen;
  • de communicatie over het zorgproces;
  • registratie van activiteiten en zorgprocessen;
  • beleid en organisatie;
  • personeel;
  • huisvesting.

Wat houdt een HKZ-certificaat in?
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Basis hiervoor zijn steeds de ISO 9001 normen, aangevuld met branchespecifieke eisen. Ze worden vastgesteld in samenwerking met deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders.

Waarom HKZ?
Er zijn vier belangrijke redenen om een HKZ-certificaat te willen behalen:

  1. Aantonen dat wij kwaliteit in onze organisatie serieus nemen;
  2. Wij onderscheiden ons van organisaties, die niet gecertificeerd zijn;
  3. Dat wij een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben welke belangrijke efficiencyvoordelen oplevert.