Klachtenregeling

Klachten en geschillen
Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in onze zorgverlening. Soms kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. We horen dat graag. Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten. U kunt zelf, maar ook uw familie en naasten of uw vertegenwoordiger kunnen voor of namens u, een klacht indienen.

 

Klachten
Wat kunt u doen met een klacht over ons?

Als u ontevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning dan bespreekt u dit bij voorkeur eerst met uw contactpersoon bij E&G Zorg of de persoon die u deze zorg heeft geleverd. U kunt uw klacht zowel telefonisch, digitaal of schriftelijk kenbaar maken. U kunt ons online klachtenformulier op deze website invullen.  In uw zorgdossier kunt u de contact gegevens van de eindverantwoordelijke teamleiders terugvinden

Een goede manier om uw klacht kenbaar te maken, is om in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of diens teamleider. Door een gesprek te voeren komt u vaak samen tot een oplossing en worden problemen in de toekomst voorkomen. Als een gesprek met de betrokken medewerker en/of diens teamleider niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de Raad van Bestuur.

U kunt de raad van bestuur bereiken op het adres:

E&G Zorg Nederland B.V.
T.a.v. Bestuur
Naritaweg 127-137
1043 BS AMSTERDAM

Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan onze onafhankelijke Klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht ook rechtstreeks voorleggen aan de onafhankelijke Klachtenfunctionaris. Ook klachten die niet gaan over de geleverde zorg kunt u aan de Klachtenfunctionaris voorleggen, bijvoorbeeld als wij met u gemaakte afspraken niet nakomen. Hier kunt u het klachten regelement van Spot terugvinden. 
U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:
Email: klacht@verenigingspot.nlTelefoon 035 – 54 27 517
Postbus 5135, 1410 AC Naarden

De Geschilleninstantie
Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. SPOT is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Het Klachtenreglement van Stichting Zorggeschil kunt u terugvinden op hun website. Voor verdere en uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van SpotLees meer over de eisen van de Wkkgz op de website van de Rijksoverheid