Cliëntenraad

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een cliëntenraad samen te stellen. De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van E&G Zorg.

Een cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die opkomt voor de belangen van cliënten van een zorginstelling. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun familieleden. Maar ook kennissen van cliënten kunnen deelnemen aan een cliëntenraad.

Het doel van een cliëntenraad is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten. Dat wil zeggen dat iedere cliënt zijn mening kan geven via de cliëntenraad van zijn zorgaanbieder. De cliëntenraad maakt het dus mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie.

Wat kan de cliëntenraad van E&G Zorg voor u doen?
Via de cliëntenraad kunt u aangeven wat u vindt van E&G Zorg, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Heeft u klachten en heeft u het gevoel dat de E&G Zorg hier te weinig aan doet? Heeft u een wens waarvoor u geen gehoor vindt bij de organisatie? Heeft u opmerkingen over het beleid van E&G Zorg of vindt u dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden?
Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de cliëntenraad. Iedere vraag of opmerking wordt serieus genomen.

Klik hier om de cliëntenraad een bericht te sturen.

E&G Zorg is constant op zoek naar verbetering in de uitvoering van haar dienstverlening. U kunt meedenken en meedoen met de cliëntenraad. U kunt uw interesse met een motivatie kenbaar maken via de Cliëntenraad.