Kwaliteitszorg

Vol trots kunnen wij mededelen dat wij sinds december 2020 in het bezit zijn van het landelijke kwaliteitskeurmerk Harmonisatie Kwaliteit Zorginstelling of wel HKZ. Dit certificaat geeft aan dat E&G Zorg verantwoorde zorg levert. Zorg waarbij de cliënt centraal staat.

U ziet dit op verschillende manieren terugkomen in onze dagelijkse werkzaamheden:
√ De wensen van de cliënt staan centraal.
√ Tijdige en uitvoerige informatieoverdracht over de verstrekte zorg.
√ Afspraken worden vastgelegd in een zorgplan en genoteerd in het digitale zorgdossier.
√ Continue aandacht voor het verbeteren van de zorg via tussentijdse evaluaties.

Om het HKZ-certificaat te behouden wordt E&G Zorg jaarlijks gecontroleerd door een externe en onafhankelijke organisatie.