HKZ certificering

Wij hebben het HKZ-certificaat van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector!

Wat houdt een HKZ-certificaat in?
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Basis hiervoor zijn steeds de ISO 9001 normen, aangevuld met branchespecifieke eisen. Ze worden vastgesteld in samenwerking met deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders.

Waarom HKZ?
Er zijn vier belangrijke redenen om een HKZ-certificaat te willen behalen:

  1. Aantonen dat wij kwaliteit in onze organisatie serieus nemen;
  2. Wij onderscheiden ons van organisaties, die niet gecertificeerd zijn;
  3. Dat wij een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben welke belangrijke efficiencyvoordelen oplevert.